Serbian/Српски

Ова страница садржи информације о Шеми за повратак на посао и подршци за повреде на послу.

Уколико су вам потребне додатне информације, можете нас позвати на тел. бр. 13 18 55. Ако желите да с нама разговарате на другом језику, позовите Центар за тумачење и превођење (Interpreting and Translating Centre) на тел. бр. 1800 280 203 и замолите их да нас контактирају на бр. 13 18 55. Ви не плаћате ову услугу превођења.