Dinka/Thuɔŋjäŋ

Waraŋaŋ a anɔŋic wel ke dhok ruɔt loic (Return to Work scheme) ku kuony de raan ciyuk tetök tene loi cikek gɔr thöŋjieŋ

Na kɔr wel kok ka yïn in leu ba ɣook yupe ne 13 18 55. Na kɔr bajam kek ɣook thöŋjieŋ yupe tede kɔc lui ne gerhök ku wer waraŋaŋic (Interpreting and translating centre) ne 1800 280 203 ku thïec kek bik ɣook yupe ne 13 18 55. Gerthök kene atɔ ka cien wëu ye kek cuatpiny.