Khmer/ខ្មែរ

ទំព័រនេះមានព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ (Return to Work scheme) និងជំនួយពេលមានរបួសនៅកន្លែងធ្វើការ ជាភាសាខ្មែរ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ 13 18 55។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់និយាយមកកាន់ យើងខ្ញុំជាភាសាខ្មែរ សូមទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែភាសានិយាយ និងសរសេរលេខ (Interpreting and translating centre) 1800 280 203  រួចស្នើសុំឲ្យគេតភ្ជាប់មកយើង ខ្ញុំលេខ 13 18 55។ សេវាបកប្រែភាសានេះ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។